Support Us

Linda Patience Dube

IMPORTANT: This Memorial is in draft mode. To complete, change the memorial status from "draft" to "publish".

Linda Patience Dube

Place of birth: None

U LINDA PATIENCE DUBE UZALWE NGOMHLAKA 06 JULY 1999, EZALELWA ECENTRAL HOSPITAL KO BULAWAYO. ULINDA UBEZALWA NGU MUSA DUBE UNGENE I CRECHE ELUVEVE KO BULAWAYO, WAQALA IZIFUNDO ZAKHE  ZEBANGA ELIPHANSIE NZWANANZI PRIMARY SCHOOL KOBULAWAYO KUSIYAFIKA KUGRADE 6. WASESIYAQEDELELA UGRADE 7 EMHLANGENI PRIMARY SCHOOL ENYATHI. ISECONDARY SCHOOL UYENZELE E GEORGE SILUNDIKA ENYAMAYENDLOVU KUSUKA KU FORM1 TO FORM 4 WENZE I FORM 5 & 6 EMATOBO HIGH. ULINDA UBENGAKASHADI UBEYINGANE EBINGAPHANSI KWABAZALI BAKHE. LALA NGOKUTHULA LINDA, INKOSI ISHESHE YAKUBIZA.lINDA HAD FOUND APLACE TO PURSUE HER UNDERGRADUATE STUDIES AT UCT AND WITS .sHE WAS THE DIAMOND CHILD OF THE FAMILY .iTS STILL HARD TO BELIEVE THAT SHE IS GONE .lITTLE DID WE KNOW THAT THE LORD WAS PREPARING HER .tHE DETERMINATION IN PRAYER .THE WORK SHE DID FOR THE CHURCH .REST IN PEACE SISI WETHU .WE KNOW YOU ARE AN ANGEL OF GOD .WE WILL ALWAYS LVE AND REMEMBER YOU .

COPYRIGHTS © 2018 HealGrief All rights reserved.

HealGrief.org